Zwolnienia Grupowe


ZWOLENIENIA GRUPOWE


Regulowane są: art. 25 Ustawy z dnia 23 maja 1991 o związkach zawodowych; Art. 23 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego; Art. 38, 39, 41, 41(1) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; Ustawą z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Usługa skierowana jest do przedsiębiorców, którzy jako środek restrukturyzacyjny planują w danym okresie 30 dniowym zwolnić więcej niż 9 pracowników. Nasza firma dysponuje portfelem licznych agencji pracy tymczasowych oraz podejmuje się prowadzenia rozmów ze związkami zawodowymi w celu załagodzenia sporu oraz pozyskania pomostowego pracodawcy przed pozyskaniem docelowego. Kancelarie współpracujące z nami zapewnią dbałość o szczegóły oraz poinformowania właściwego Powiatowego Urzędu Pracy o przyczynach zwolnień oraz kryteriach wyboru zwalnianych pracowników.

W celu uzyskania wsparcia prosimy o kontakt pod adres mailowy: zarzad@points-capital.com