Historia


POINTS CAPITAL P.S.A. – czyli ekstremalnie trudne restrukturyzacje na finansowaniach hybrydowych….


Idea

  • Idea jaka przyświecała powstaniu Points Capital Prosta Spółka Akcyjna – to zajęcie się ekstremalnie trudnymi postępowaniami restrukturyzacyjnymi, wymagającymi kreatywności, równoczesnej znajomości prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego, cywilnego, karnego, podatkowego jak też znajomości produktów bankowo-finansowych, rachunkowości oraz posiadania znajomości na rynku venture capital i private equity. Wywodzimy się z branży „Odnawialnych Źródeł Energii” i ona m.in. Nas finansuje. Choć póki co sklasyfikowani jesteśmy jako spółka doradcza – to droga którą podążamy to ścieżka technologiczna, gdyż jesteśmy świadomi IV rewolucji przemysłowej oraz coraz większej roli jaką odgrywa AI w naszym życiu codziennym. Zapraszamy do zapoznania się z Naszą: *

  • 01.02.2024 r. – oficjalny start „Points Capital Prosta Spółka Akcyjna”