Finansowanie dłużne


Finansowanie podmiotów zadłużonych


Podstawa prawna środka restrukturyzacyjnego:

 • Art. 26 prawa restrukturyzacyjnego – z upoważnienia Nadzorcy Układowego i Zarządcy Sanacyjnego, spółka Points Capital P.S.A. niniejszym informuje dłużnika o dostępnych dla dłużnika źródłach finansowania, w tym pomocy publicznej, a także współpracuje z dłużnikiem w celu pozyskania tego finansowania.
 • Art. 10 prawa restrukturyzacyjnego – plan restrukturyzacyjny zawiera opis metod i źródeł finansowania, w tym wykorzystania dostępnego kapitału, sprzedaży aktywów w celu finansowania restrukturyzacji, finansowych zobowiązań udziałowców i osób trzecich, w szczególności banków lub innych kredytodawców, wielkości udzielonej i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie i wykazania zapotrzebowania na nią;
 • Art. 162 § 2 prawa restrukturyzacyjnego – Przyznanie korzystniejszych warunków restrukturyzacji zobowiązań dłużnika jest dopuszczalne wobec wierzyciela, który po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego udzielił lub ma udzielić finansowania w postaci kredytu, obligacji, gwarancji bankowych, akredytyw lub na podstawie innego instrumentu finansowego, niezbędnego do wykonania układu.

Nasza firma proponuje przeprowadzenie audytu przedsiębiorstwa w celu utworzenia nowego, korzystniejszego modelu finansowego klienta. Celem jest utworzenie konstrukcji finansowania, które pozwoli na maksymalne skonsolidowanie udzielonych już instrumentów dłużnych przy jak najmniejszym obciążeniu składników majątkowych, jednocześnie wydłużając okres spłaty i obniżając oprocentowanie.

Do najczęściej wykorzystywanych produktów dłużnych należą:

 • Pożyczki pomostowe do 6 mln zł;
 • Kredyt bankowy konsolidacyjny – zagraniczny i krajowy;
 • Leasing: finansowy, operacyjny, tenencyjny;
 • Finansowanie podatków –
  • To usługa, dzięki której sfinansujesz i odroczysz bieżącą płatność za podatek PIT, CIT, VAT lub składki ZUS.
  • Cały proces wnioskowania o środki odbywa się online, bez konieczności podpisywania umowy. Wskazaną kwotę przelewamy bezpośrednio na Twoje konto.
  • Z finansowania podatków możesz skorzystać zarówno jako właściciel spółki, jak i prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą.
  • Pożyczoną kwotę możesz nam oddać w 3, 6, 9, a nawet 12 miesięcznych ratach – dzięki temu unikniesz konsekwencji braku opłat w wyznaczonym terminie.
 • Finansowanie zakupów –
  • Finansowanie zakupów (faktoring zakupowy) to pomoc w opłaceniu dowolnych wydatków związanych z działalnością przedsiębiorstwa.
  • Wystarczy, że zakupisz towar lub usługę na fakturę (lub inny dokument potwierdzający transakcję) z odroczonym terminem płatności. Dokument sprzedaży, który otrzymasz od sprzedawcy, wysyłasz Naszemu partnerowi.
  • Partner opłaca całość lub część (w zależności od Twoich potrzeb) kwoty zamówienia przelewem ekspresowym bezpośrednio do Twojego dostawcy. Środki znajdą się na jego koncie w tym samym dniu, w którym zaakceptujesz warunki współpracy.
  • Ty rozliczasz się z Partnerem w ratach – możesz wybrać rozłożenie płatności na 3, 6, 9, 12, 18 lub 24 rat płatnych do 10. dnia każdego miesiąca.
 • Finansowanie sprzedaży –
  • Finansowanie sprzedaży (faktoring sprzedażowy) to pomoc
 • Emisja obligacji korporacyjnych prywatnych i publicznych (już od 10 mln zł przychodu);
 • Kredyt kupiecki;

Nasza firma w zależności od wybranego instrumentu, przygotowuje od skróconych biznesplanów (maks. 4 strony) po pełne biznesplany wraz z projekcjami i analizami otoczenia, najczęściej tworzonymi w kooperacji z bankami.


Finansowanie Start – Up


 • Informacje na temat dofinansowań dla projektów na różnych etapach rozwoju: pomysłu na biznes, rozwoju firmy, a także ekspansji zagranicznej istniejących projektów.

  Więcej: https://startup.pfr.pl/pl/lista/programy
   • Faktoring – Usługa umożliwia regularną sprzedaż faktur, a co za tym idzie, uzyskanie dostępu do należnych firmie pieniędzy na długo przed terminem płatności faktury.
   • Finansowanie pojedyńczych faktur – Rozwiązanie idealne dla tych start-upów, które współpracują z niepowtarzalnymi kontrahentami, nie chcą wiązać się stałą umową lub nie mają takiej potrzeby.

   Pozostałe programy wsparcia


    

   ARP S.A. udziela pożyczek na sfinansowanie inwestycji i kapitału obrotowego, realizację kontraktów, wdrożenie działań zwiększających efektywność prowadzonej działalności gospodarczej oraz restrukturyzację.

   • Pożyczkach dla sektora MŚP
   • Pożyczkach dla dużych firm
   • Faktoringu dla MŚP i dużych przedsiębiorstw
   • Leasingu maszyn i urządzeń technologicznych

   •  

   Nadrzędnym celem działalności BGK jest rozwiązywanie konkretnych problemów dotyczących polskiej gospodarki. Obsługiwane programy wymienione na stronie wspierają rozwój budownictwa czynszowego, eksportu, zakładania działalności gospodarczej, czy wytwarzania innowacji technologicznych. Działania BGK prowadzą między innymi do skutecznej absorpcji środków unijnych przez samorządy.

   Na stronie między innymi znajdą Państwo informacje o:

   • Programie Pierwszy biznes – wsparcie na starcie
   • Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (POIR)
   • Programie rządowym Finansowe Wspieranie Eksportu
   • Wspieraniu przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK
     Więcej: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/

      Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) to instytucja rządowa, której zadaniem jest obsługa środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. CPPC umożliwia organizacjom, instytucjom i firmom pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektów, które przenoszą Polskę z ery papierowej do ery cyfrowej. CPPC finansuje budowę infrastruktury, dzięki której każdy z nas, w każdym miejscu naszego kraju będzie miał dostęp do szybkiego internetu; walczy z biurokracją i wspiera rozwój e-usług w administracji oraz edukuje Polaków z zakresu najnowszych technologii.

      Więcej: cppc.gov.pl

       Informacje nt. kredytów i gwarancji finansowanych przez Unię Europejską. W Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej eksperci pomagają znaleźć ofertę dostosowaną do potrzeb konkretnego biznesu. Środki oferowane na stronie KPK mogą być wykorzystywane m.in. na:
        • Nawigator Finansowy jest narzędziem, które pomoże Państwu w odnalezieniu źródeł finansowania transformacji cyfrowej w kierunku przemysłu 4.0. Po wyborze podstawowych parametrów, czyli wielkości firmy i typu wsparcia wyświetlą się sugerowane instrumenty i szczegółowe informacje na ich temat, takie jak zasady, kwoty oraz terminy. W opisach są też przydatne linki dotyczące konkretnych funduszy, programów i konkursów.
        • Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej. Na stronie PARP znajdziesz informacje na temat szkoleń, porad mentorów i doradców, a także funduszów na start.
        • Granty na Eurogranty to pomoc finansowa na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem projektu do realizacji w ramach Programu UE. W szczególności na realizację projerktów w ramach: Kreatywna Europa, LIFE, oraz inne programy Unii Europejskiej zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme.
        • Informacje na temat dofinansowań dla projektów na różnych etapach rozwoju: pomysłu na biznes, rozwoju firmy, a także ekspansji zagranicznej istniejących projektów.

        W celu uzyskania wsparcia prosimy o kontakt pod adres mailowy: zarzad@points-capital.com

        • Nawigator Finansowy jest narzędziem, które pomoże Państwu w odnalezieniu źródeł finansowania transformacji cyfrowej w kierunku przemysłu 4.0. Po wyborze podstawowych parametrów, czyli wielkości firmy i typu wsparcia wyświetlą się sugerowane instrumenty i szczegółowe informacje na ich temat, takie jak zasady, kwoty oraz terminy. W opisach są też przydatne linki dotyczące konkretnych funduszy, programów i konkursów.
        • Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej. Na stronie PARP znajdziesz informacje na temat szkoleń, porad mentorów i doradców, a także funduszów na start.
        • Granty na Eurogranty to pomoc finansowa na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem projektu do realizacji w ramach Programu UE. W szczególności na realizację projerktów w ramach: Kreatywna Europa, LIFE, oraz inne programy Unii Europejskiej zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme.
        • Informacje na temat dofinansowań dla projektów na różnych etapach rozwoju: pomysłu na biznes, rozwoju firmy, a także ekspansji zagranicznej istniejących projektów.

        W celu uzyskania wsparcia prosimy o kontakt pod adres mailowy: zarzad@points-capital.com