Inwestor

OFERTA WSPÓŁPRACY DLA INWESTORÓW

 1. Czym się zajmujemy

Jesteśmy grupą niezależnych konsultantów wspierających Doradców Restrukturyzacyjnych (Zarządców, Nadzorców,  Kancelarie Prawne) oraz firmy planujące restrukturyzacje oraz mających otwartą  restrukturyzację. Przeprowadzamy audyt przedsiębiorstw, projektujemy plany restrukturyzacyjne, piszemy wnioski restrukturyzacyjne,  pozyskujemy finansowanie dla przedsiębiorstw w restrukturyzacji, przygotowujemy przedsiębiorstwa do wykupów lewarowanych lub do ich sprzedaży.

 

 1. Wyniki

W okresie od VII.2020 r. – IV.2022 r. zaprojektowaliśmy indywidualnie 180 planów restrukturyzacyjnych. Aktualnie pracujemy jako podwykonawcy Doradców Restrukturyzacyjnych i Kancelarii w całym kraju. Portfel stałych Zleceniodawców cały czas poszerzamy. Wyniki:

 • Najmniejsza restrukturyzacja – 0,55 mln PLN
 • Największa restrukturyzacja – 290,78 mln PLN 
 • Największa redukcja zobowiązań – 60%
 • Im większe przedsiębiorstwo, tym większa redukcja. Aktualnie jesteśmy w trakcie poprawiania rekordu przy 20 mln PLN zadłużenia. 
 1. Zakres restrukturyzacji
 2. spadek i efektywnosc przedsiebiorstwa
 1. Kogo poszukujemy

Inwestorów indywidualnych (szczególnie SII), Private Capital, Venture Capital, Private Equity, Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (FIZ), … Każdego, kto jest zainteresowany tym, by inwestować zarówno krótkoterminowo (1 m-c) jak i długoterminowo (2 -3 lata) w przedsiębiorstwa restrukturyzowane, czyli takie gdzie następują największe zmiany w aktywach i pasywach oraz gdzie są prawdziwe okazje.

Możesz występować jako czynny, bierny, finansowy, branżowy. Potrzebni są inwestorzy konserwatywni nie lubiący ryzyka z comiesięcznym lub corocznym kuponem odsetkowym, ale także inwestorzy szortujący (spekulacyjny), szczególnie przy transakcjach wykupów lewarowanych lub przy sekurytyzacji.

 • Co oferujemy

Pełne dane z audytu spółki klienta po wyrażeniu zgody i podpisaniu NDA, następnie plan wejścia w inwestycję, plan wyjścia oraz zabezpieczenia przedstawiane przez klienta.  Jesteśmy wyjątkowo elastyczni co do rozwiązań, ale mamy także swoje AS-y w rękawie.

 • Zabezpieczenia

Nie inwestujesz w Naszą firmę, tylko przedsiębiorstwo klienta. W zależności od etapu restrukturyzacji i rodzaju, wchodzisz bezpośrednio lub jako strategiczny z art. 162
pr. restrukturyzacyjnego, mając pierwszeństwo w likwidacji majątku stanowiącego zabezpieczenie i wyegzekwowania zabezpieczeń przed pracownikami oraz wierzycielami publiczno-prawnymi etc. Możesz również wystąpić jako inwestor podnoszący kapitały własne, szczególnie tam – gdzie planowane są transakcje M&A (aktualnie prowadzimy tematy z RDF vs Biomasy).

 • Stopa zwrotu, okres inwestycji

Okres inwestycji od 1 m-ca do 36 m-cy w zależności od restrukturyzowanego tematu. Stopa zwrotu uzależniona jest od ryzyka, branży, zabezpieczeń, desperacji klienta oraz możliwych okoliczności. Przy wykupach wierzytelności dedykowanych poprzez NSFIZ możesz podwoić kapitał w okresie 6-12 miesięcy, podobnie jak przy wykupach lewarowanych, gdzie standardem jest udział inwestora w wypracowanej redukcji zobowiązań.

 • Jak zacząć ?

Skontaktuj się z Nami – po uwiarygodnieniu i podpisaniu umowy NCND dostaniesz dostęp do Naszej bazy, aktualizowanej co najmniej raz na dwa tygodnie. Jeżeli któryś z tematów będzie Tobie odpowiadał – działamy.