Sukcesja


SUKCESJA


Sukcesja to termin prawny, określający przekazanie praw do firmy wyznaczonemu następny, po śmierci obecnego właściciela. Zmiana właściciela zachodzi po śmierci obecnego. Jeśli wcześniej nie został wyznaczony następca, to w ciągu 2 miesięcy powołuje się tzw. zarząd sukcesyjny.

To, co dzieje się z firmą po śmierci jej właściciela, zależy od formy prawnej działalności. W przypadku jednoosobowej firmy zwykle dochodzi do jej wygaśnięcia. W innym przypadku – firm rodzinnych czy korporacji – zostaje powołany następca (zarządca sukcesyjny). Jeśli nie został wcześniej wyznaczony, to powołuje się zarząd sukcesyjny, który wybiera osobę na to stanowisko.


Właścicielem przedsiębiorstwa w spadku jest osoba, która dziedziczy prawo do firmy. W tej sytuacji są
2 rozwiązania: następca może odziedziczyć przedsiębiorstwo na mocy testamentu lub tzw. dziedziczenia ustawowego.

Dziedziczenie ustawowe ma miejsce, gdy właściciel nie wskazał konkretnego spadkobiercy. Wówczas z mocy prawa jego majątek, którym może być przedsiębiorstwo, dzielony jest odpowiednio na osoby mające prawo do spadku, czyli najbliższą rodzinę.

Natomiast jeśli właściciel spisał testament i wskazał konkretną osobę do przejęcia działalności, wówczas to jej należy się pełne prawo spadkowe do przedsiębiorstwa.                          


Korzyści sukcesji w firmie

Korzyści z sukcesji w firmie jest bardzo wiele. Najważniejszą z nich jest fakt, iż śmierć właściciela nie prowadzi do chaosu i dezorganizacji w strukturach przedsiębiorstwa – organizacja dokładnie wie, kto staje się następcą.

  • Umożliwia to płynne przekazanie władzy i tym samym utrzymanie dotychczasowych umów i kontrahentów, zapewnienie płynności finansowej i ogólnego porządku w firmie, a także pozwala uniknąć wyrejestrowania przedsiębiorstwa jako podatnika.
  • Pozostają aktualne wszelkie licencje i koncesje, których potrzebowała firma – nie ma konieczności uzyskiwania ich na nowo. Bez zmian pozostają również forma prawna i wszelkie zobowiązania przedsiębiorstwa. Oprócz tego wyznaczenie następcy daje możliwość odpowiedniego przygotowania go do zarządzania konkretnym przedsiębiorstwem.

Choć sukcesja wydaje się najlepszym rozwiązaniem, wiele firm nie decyduje się na ten krok lub przechodzi go w sposób burzliwy.

Często wiąże się to z przekazywaniem przedsiębiorstwa w obrębie rodziny, co może generować konflikty na tle pokoleniowym, wynikające ze specyfiki relacji rodzinnej czy innego podejścia do biznesu i zarządzania. Dlatego doradca sukcesyjny oprócz znajomości prawa musi wykazać się umiejętnością rozumienia i tworzenia bezpiecznej atmosfery podczas rozmów.


Zarządzanie kryzysowe w sukcesji:

Nierzadko się zdarza, że wraz ze śmiercią właściciela – na obdarowanych przechodzą prawa majątkowe wraz z kredytami i zobowiązaniami, które nierzadko stają się wymagalne w momencie przyjęcia spadku. Wtenczas zasadnym jest otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego – na czas poukładania spraw majątkowych oraz relacji z wierzycielami. Jesteśmy autorami modeli – które pozwalają na ochronę majątku – nawet przejmując obciążony tudzież zadłużony majątek.


Jak długo trwa sukcesja:

Proces ten różni się swoją złożonością w zależności od wielkości biznesu. Nieco inaczej wygląda to w przypadku małych firm, a inaczej jeśli chodzi o duże korporacje. Warto jednak do tematu zacząć przygotowywać się kilka lat wcześniej. Jest to istotne nie tylko ze względu na dokumentację, ale przede wszystkim umożliwia doskonałe przygotowanie następcy do obowiązków, które na niego czekają.

Plusem jest również fakt, że taka osoba zostaje wprowadzona w środowisko kontrahentów, którzy mogą mieć kontakt wyłącznie z samym właścicielem. Dzięki temu po jego śmierci płynnie przejmuje obowiązki i relacje biznesowe.

Sama sukcesja po śmierci, czyli przekazania działalności nowej osobie, powinna mieć miejsce do sześciu miesięcy od zgonu właściciela. Czas ten może wydłużyć się do 2 lat, a sam proces przygotowania do sukcesji może trwać ok. 2-5 lat.


Zarząd sukcesyjny:

to funkcja tymczasowa, powoływana po śmierci właściciela w celu wyznaczenia następcy. Zadaniem zarządu sukcesyjnego jest podtrzymanie płynności przedsiębiorstwa w zakresie umów, współpracy i wszelkich innych, niezbędnych działań.

Istnieje również tzw. zarządca sukcesyjny – jest to osoba wskazana przez właściciela, która dziedziczy firmę i przejmuje jego obowiązki na mocy sukcesji. Co istotne, zarządca nie dziedziczy długów finansowych przedsiębiorcy oraz musi być osobą fizyczną. Oznacza to, że np. spółka nie może być wyznaczona na zarządcę.


Czym jest doradztwo sukcesyjne:

Doradztwo sukcesyjne to specjalizacja, której zadaniem jest planowanie i wdrażanie sukcesji w firmie. Taki doradca towarzyszy przedsiębiorstwu od początku planowania działań po przekazanie firmy następcy.

Rola dorady sukcesyjnego polega przede wszystkim na dokładnym poznaniu przedsiębiorstwa i zrozumieniu specyfiki jego funkcjonowania.