P.Z.U.


Postępowanie o Zatwierdzenie Układu


Postępowanie o zatwierdzenie układu ma na celu uniknięcie ogłoszenia upadłości lub egzekucji komorniczej, a w efekcie — uniknięcie bankructwa. Dzięki zawarciu układu z wierzycielami, do momentu złożenia wniosku do sądu, można przeprowadzić taki proces bez ingerencji tejże instytucji. Takie działanie niesie za sobą korzyści zarówno dla dłużnika, którego przedsiębiorstwu przywraca płynność finansową, jak i wierzycielowi chcącemu zaspokoić swoje interesy. Wdrożenie odpowiednich, indywidualnie dopasowanych do danej firmy rozwiązań ma na celu poprawienie jej sytuacji na rynku — z powodzeniem można porównać ten proces do leczenia chorego pacjenta (upadającej firmy), który po otrzymaniu odpowiednich lekarstw (środków restrukturyzacyjnych) otrzymuje szansę na wyzdrowienie (czyli odzyskanie płynności finansowej).


Jakie Korzyści Daje Postępowanie O Zatwierdzenie Układu?

Postępowanie restrukturyzacyjne poprzez otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu pozwala na ochronę przed działaniami egzekucyjnymi wierzycieli przez co najmniej 4 miesiące. Po tym okresie zostaje ona przedłużona na czas rozpatrywania wniosku przez sąd. Ponadto cechuje się:

  • zakazem wszczynania nowych postępowań egzekucyjnych,
  • ochroną przed wypowiedzeniem kluczowych dla dłużnika umów,
  • prawem do swobodnego dysponowania swoim majątkiem przez okres, jaki obejmuje restrukturyzacja przedsiębiorstwa,
  • możliwością zredukowania o nawet 60% istniejących zobowiązań,
  • rozłożeniem na dogodne dla dłużnika i wierzycieli raty oraz odroczeniem spłaty zobowiązań,
  • możliwością tymczasowego zawieszenia spłacania rat wobec wierzycieli,
  • najszybszym i najprostszym przeprowadzeniem postępowania spośród wszystkich dopuszczalnych przez prawo postępowań restrukturyzacyjnych,
  • ominięciem skomplikowanego i stresującego etapu sądowego — oprócz etapu, na którym sąd dostaje gotowy wniosek i go zatwierdza lub odrzuca.

Otwarcie Postępowania Restrukturyzacyjnego I Zawarcie Oraz Utrzymanie Układu — Warunki

Pierwszym z wymogów, jaki należy spełnić, aby restrukturyzacja spółki czy firmy jednoosobowej mogła się rozpocząć, jest niewypłacalność lub zagrożenie nią, czyli stan, w którym według Prawa restrukturyzacyjnego, dłużnik nie może regulować wymagalnych zobowiązań pieniężnych przez dłuższy czas albo są one większe niż jego majątek. Można ją stwierdzić także na podstawie przypuszczeń: może to być brak uregulowania zobowiązań powyżej 3 miesięcy lub stan, kiedy zobowiązania z ostatnich 24 miesięcy przewyższają wartość aktywów. Zagrożenie niewypłacalnością zachodzi natomiast wówczas, kiedy sytuacja ekonomiczna dłużnika może w najbliższym czasie doprowadzić do jego niewypłacalności.

Kolejną z przesłanek do otwarcia PZU jest to, że suma wierzytelności spornych nie może być wyższa niż suma 15% wszystkich wierzytelności. PZU można otworzyć także wtedy, jeśli w ciągu ostatnich 10 lat nie zostało ono już otwarte. Trwanie układu uzależnione jest natomiast od regularnych, zgodnych z harmonogramem regulacji finansowych na poczet spłacenia wierzyciel, również tych, które powstały po dniu układowym.


Plan Restrukturyzacji Firmy Jednoosobowej I Przedsiębiorstw

Jako grupa doświadczonych specjalistów zajmiemy się dla Twojej firmy dobraniem odpowiednich środków restrukturyzacyjnych, stworzeniem planu restrukturyzacji przedsiębiorstwaspółki lub firmy jednoosobowej, stworzeniem propozycji układowych dla wierzycieli, negocjacjami z nimi pomocą w oddaniu prawidłowego głosu w systemie KRZ (Krajowego Rejestru Zadłużonych), wysyłką dokumentacji do wierzycieli i innymi niezbędnymi działaniami w ramach postępowania.