Podstawa działalności


Podstawa działalności

Points Capital Prosta Spółka Akcyjna


Niniejszym oświadczamy, że:

Nadto, oświadczamy, że:

  • nie posiadamy licencji doradcy restrukturyzacyjnego wydawaną na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1007), a jedynie współpracujemy na rzecz doradców restrukturyzacyjnych jako podwykonawcy;
  • nie jesteśmy profesjonalnymi pełnomocnikami takimi jak: Adwokat, Radca Prawny, Doradca Podatkowy albo licencjonowany Doradca Finansowy – a jedynie wspieramy Profesjonalnych Pełnomocników swoimi analizami i rozwiązaniami – nadto promujemy Zgodnie z Uchwałą Nr. 93/2023 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 26 maja 2023 r. w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) – obwieszczenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej – uchwała nr 230/2022 z dnia 22 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej).