Misja / Wizja / Strategia


Misja:

 • Naszą Misją jest zapewnienie bezpieczeństwa Naszym klientom oraz pomoc im w przywróceniu kontroli nad własnym życiem. Chcemy ich chronić przed komornikami, wierzycielami, windykatorami oraz przed Nimi samymi, gdyż nierzadko – pod wpływem stresu i w dobrej wierze, łamią przepisy prawa cywilnego i karnego, a z prostego zdarzenia przeciw egzekucyjnego – potrafią wpaść w tarapaty, w następstwie czego tracą cały dobytek.

Wizja:

 • Naszą wizją jest dostarczenie usługi doradztwa kryzysowego jak najszerszemu gronu społeczeństwa w Polsce w cenie dla nich przystępnej. Stworzyć to można jedynie dzięki stworzeniu algorytmów dla A.I., aktywnych formularzy oraz chat botów wyspecjalizowanych w doradztwie kryzysowym: jak prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne, prawo podatkowe, doradztwo finansowe. Dlatego pracujemy nad projektem:

  „Upowszechnienie wystandaryzowanych usług doradztwa restrukturyzacyjnego i upadłościowego poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji jako doradcy kryzysowego

  „Restrukturyzacja behawioralna w zakresie teorii decyzji podejmowanych przez wierzycieli w procesie głosowania nad układem”.

  Wyżej wskazane badania bezpośrednio zahaczają o „Teorię Gier” – zajmujących się badaniem optymalnego zachowania w przypadku konfliktu interesów.

Strategia:

 1. Nawiązanie współpracy z wybitnymi jednostkami działającymi w sektorze zarządzania kryzysowego, jak: Adwokaci, Doradcy Restrukturyzacyjni, Doradcy Podatkowi, Księgowi, Bankierzy, Biegli Rewidenci, wykładowcy, filozofowie, psychologowie, informatycy i specjaliści od A.I. Celem jest pozyskanie nie tych najbardziej znanych, a największych umysłów.
 2. Stworzenie nowych standardów dla doradztwa kryzysowego opartych o rzetelną wiedzę i moralnych działaniach dzięki wykorzystaniu S.I. – zaadresowanych dla przedsiębiorstw już niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością.
 3. Upowszechnienie wystandaryzowanych usług doradztwa restrukturyzacyjnego i upadłościowego poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji jako doradcy kryzysowego w dedykowanej aplikacji. Dzięki znaczącemu obniżeniu kosztów doradztwa – cena usługi docelowo spadnie o 70% względem rynku, w konsekwencji czego stanie się przystępna dla firm i osób w trudnej sytuacji materialnej.
 4. Planujemy pozyskać do B+R – „Laboratorium Ekonomii Behawioralnej i Eksperymentalnej na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”
 5. Planujemy pozyskać do B+R – „Szanghajsko-Warszawskiego Laboratorium Sztucznej Inteligencji które powstało na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej”.