Nadzorowanie Restrukt.


Nadzorowanymi postępowaniami restrukturyzacyjnymi są:
• PZU (Postępowanie o Zatwierdzenie Układu);
• PPU (Przyspieszone Postępowanie Restrukturyzacyjne);
• PR (Postępowanie Restrukturyzacyjne);


W odróżnieniu od postępowania sanacyjnego, w w/w. postepowaniach nie ma zarządcy a jest jedynie Nadzorca Sądowy, który na podstawie dostarczonego planu restrukturyzacyjnego – nadzoruje proces wdrażania środków restrukturyzacyjnych oraz chroni majątek dłużnika przed wierzycielami i komornikami. Nadzorca nie angażuje się osobiście w proces restrukturyzacji, a jedynie kontroluje postępy i skupia się na relacjach z wierzycielami, w celu przygotowania przedsiębiorstwa dłużnika do zgromadzenia wierzycieli. W tym celu potwierdza salda, negocjuje z wierzycielami warunki zawarcia układu oraz wspiera swoim doświadczeniem dłużnika.


Postepowanie kończy się głosowaniem nad układem które może się zakończyć:


• zatwierdzeniem układu;
• odrzuceniem warunków układu (wtenczas szukamy alternatywnych rozwiązań);


Procedury dla Postępowania o Zatwierdzenie Układu:

1. Wycena zlecenia + podpisanie umów:
o na nadzór nad postępowaniem (podpisuje Doradca Restrukturyzacyjny);
o na przygotowanie modelu finansowego, planu restrukturyzacyjnego oraz audyt;
2. Audyt w przedsiębiorstwie klienta;
3. Zbudowanie długoterminowego modelu finansowego dla przedsiębiorstwa;
4. Przygotowanie planu restrukturyzacyjnego w tym środków restrukturyzacyjnych;
5. Przygotowanie wniosku restrukturyzacyjnego oraz niezbędnych załączników;
6. Złożenie wniosku do sądu przy pomocy systemu KRZ (Krajowy Rejestr Zadłużonych)
(od tego dnia następuje ochrona majątku dłużnika przed wierzycielami).
7. Dalsze czynności ustalane są z Doradcą Restrukturyzacyjnym;


Procedury dla pozostałych postępowań restrukturyzacyjnych (PPU, PR).


1. Wycena zlecenia + podpisanie umów:
o na zastępstwo prawne lub w przypadku (PZU) nadzór nad postępowaniem;
o na przygotowanie modelu finansowego, planu restrukturyzacyjnego oraz audyt;
2. Audyt w przedsiębiorstwie klienta;
3. Zbudowanie długoterminowego modelu finansowego dla przedsiębiorstwa;
4. Przygotowanie planu restrukturyzacyjnego w tym środków restrukturyzacyjnych;
5. Przygotowanie wniosku restrukturyzacyjnego oraz niezbędnych załączników;
6. Złożenie wniosku do sądu przy pomocy systemu KRZ (Krajowy Rejestr Zadłużonych);
7. Rozpatrzenie wniosku w terminie 14 dniowym (PPU) lub 30-dniowym (PR), wyznaczenie Tymczasowego Nadzorcy w celu zbadania kondycji przedsiębiorstwa restrukturyzowanego.
8. Złożenie Tymczasowemu Nadzorcy dokumentów niezbędnych do zbadania kondycji przedsiębiorstwa;
9. Decyzja Sądu o otwarciu postępowania;
10. Składanie comiesięcznych sprawozdań z czynności dokonywanych w firmie;
11. Dalsze czynności ustalane są z Nadzorcą Postępowania;


W celu uzyskania szerszej informacji prosimy o kontakt pod adres mailowy: w.kaldyk@points-capital.com