Dane spółki


DANE PRZEDSIĘBIORSTWA POINTS CAPITAL P.S.A.


Points Capital Prosta Spółka Akcyjna (Points Capital P.S.A.)

  • Siedziba: ul. Adolfa Bnińskiego 14, 61-695 Poznań
  • Mail: zarzad@points-capital.com
  • www: https://points-capital.com/
  • Telefon: +48 516 027 675


Kapitały:


Rejestracyjne:

  • NIP: 9721350189 <Zaświadczenie NIP>
  • REGON: 527935518 <Zaświadczenie REGON>
  • KRS: 0001090634 <Zaświadczenie KRS>

Czynny płatnik VAT:

Sprawdź czy jesteśmy czynnymi płatnikami podatku VAT.


Rachunki :

  • Rachunek w PLN – PKO BP S.A. – nr. …………………………………………………………………………
  • Rachunek w Euro – PKO BP S.A. – nr. …………………………………………………………………………