Badania naukowe:


BADANIA NAUKOWE


Poznań, 16.01.2024 r.

Od pierwszego dnia powstania Naszej spółki, poza działalnością operacyjną skupiamy się na działalności naukowej, w obszarze następujących badań:

  • „Upowszechnienie wystandaryzowanych usług doradztwa restrukturyzacyjnego i upadłościowego poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji jako doradcy kryzysowego„.
    • Celem jest upowszechnienie wystandaryzowanych usług doradztwa restrukturyzacyjnego i upadłościowego poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji jako doradcy kryzysowego w dedykowanej aplikacji. Dzięki znaczącemu obniżeniu kosztów doradztwa – cena usługi spadnie o 70% względem rynku, w konsekwencji czego stanie się przystępna dla firm i osób w trudnej sytuacji materialnej.

  • „Restrukturyzacja behawioralna w zakresie teorii decyzji podejmowanych przez wierzycieli w procesie głosowania nad układem”.
    • Celem jest utworzenie algorytmów dla sztucznej inteligencji do zarządzania „Teorią Decyzji” od kognitywistycznych po optymalne. Kluczem jest zrozumienie teorii gier w przypadku konfliktu interesów pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem w procesie restrukturyzacji.

Zapraszamy uczelnie oraz specjalistów zainteresowanych zaangażowaniem się w projekt. Dysponujemy wkładem własnym na pozyskanie Dotacji Unijnych, stałym źródłem finansowania oraz możliwością komercjalizacji badań.

Zapraszamy do współpracy.

Points Capital P.S.A.