Pre-Pack konsumencki


Przepisy:

Zgodnie z nowelizacją Prawa Upadłościowego z 30.08.2018 r. stosownie do Art. 491 ust. 1 a pr. up. uczestnik postępowania o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej może złożyć wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątku o znacznej wartości. W tym przypadku mają zastosowanie Art. 56 a – 56 h prawa upadłościowego – a więc regulacje dotyczące przygotowanej likwidacji.


Czas rozpoznania:

30 dni od dnia obwieszczenia do dnia zatwierdzenia.


Kwota wykupu:

Jeżeli kwota zaproponowana w ramach Pre-Packu jest zbliżona do poziomu, jaki uzyskałby syndyk na licytacji – tj. interes publiczny przemawia za przygotowaną likwidacją, sąd powinien zatwierdzić wniosek.